cute followers

Thursday, November 29, 2012

segala apa yang terkandung dalam AL QURAN adalah benar!

Al-Qur’an adalah mukjizat

Al-Qur’an adalah Kalam Allah S.W.T. yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. sebagai risalah Tuhan Yang Maha Agung dan berperanan menjadi pedoman dan memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Penurunan Al-Qur’an kepada Rasulullah S.A.W. merupakan mukjizat yang paling besar dan istimewa, syumul serta sesuai bagi semua tempat dan keadaan sehingga akhir zaman. Penurunan Al-Qur’an juga bermakna terbatalnya seluruh risalah atau kitab-kitab terdahulu kerana segala-galanya sudah terkandung di dalam Al-Qur’an.


Kewujudan Al-Qur’an di tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliyah yang kaya dengan seni sastera Arab dan terkenal dengan ketinggian bahasanya telah dilumpuhkan oleh ketinggian ilmu, mukjizat dan segala keistimewaan yang ada di dalam Al-Qur’an. Mukjizat ini telah mencabar bangsa Arab pada masa tersebut untuk membawa atau mencipta sebagaimana Al-Quran sebanyak sepuluh surah kemudian satu surah, namun semuanya tidak mampu menandingi kehebatan Kalam Allah ini. Perkara ini dijelaskan oleh Firman Allah S.W.T. dalam surah Hud ayat 13 yang maksudnya :
“Bahkan mereka mengatakan : “Mereka telah membuat-buat Al-Qur’an itu”. Katakanlah : (Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surah yang dibuat-buat menyamainya, dan panggillah orang-orang yang sanggup kamu panggil selain Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.
Seterusnya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 38 yang maksudnya :
“Atau (patutkah) mereka mengatakan “Muhammad membuat-buatnya”. Katakanlah : (Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cubalah datangkan sebuah surah yang seumpamanya dan panggillah sesiapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar”.
Pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalam Al-Qur’an adalah mukjizat yang akan berkekalan sehingga hari Kiamat, meliputi perkara akidah, syariah, akhlak, perkara-perkara ghaib, sejarah nabi-nabi, asal-usul manusia, fenomena alam semesta dan lain-lain lagi. Kemukjizatan Al-Qur’an ini menjadi satu bukti yang cukup ampuh untuk menandingi apa jua bentuk perbandingan, sekaligus membenarkan kerasulan Nabi Muhammad S.A.W. dan menetapkan keyakinan bahawa Al-Qur’an bukan kalam Nabi atau manusia bahkan ianya adalah Kalam Tuhan Yang Maha Mulia.
Inilah kemukjizatan Al-Qur’an yang di dalamnya terkandung seribu satu rahsia yang perlu diteroka, dikaji dan dihayati oleh seluruh umat pada hari ini. Pedoman dan pengajaran yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an mampu menjadi cahaya petujuk yang akan menerangi perjalanan hidup manusia menuju keredhaan Tuhannya.
Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5 yang maksudnya :
“Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur’an ini tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya) ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertaqwa. Iaitu orang-orang yang beriman pada perkara-perkara ghaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman pada Kitab Al-Qur’an yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad), dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu serta mereka yakin akan adanya hari Akhirat (dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya”.

Bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan Kalam Allah yang tiada tolok bandingnya dengan mana-mana perkataan atau karangan manusia. Kandungan Al-Qur’an mempunyai mukjizat dari lima dimensi yang berlainan namun saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain. Bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran meliputi aspek :
• Bahasa
• Kejiwaan
• Sains
• Perundangan
• Perkhabaran tentang perkara ghaib
Penulisan ini hanya akan memfokuskan pada satu dimensi sahaja iaitu dalam aspek perkhabaran tentang perkara ghaib atau disebut sebagai al-ikhbar bi al-ghaybi yang diketengahkan oleh Al-Qur’an sebagai satu bukti bahawa Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad S.A.W., pada masa yang sama menjadi dalil yang jelas terhadap kerasulan Baginda S.A.W. dengan kekuatannya yang mencabar dan melemahkan para penentangnya dari mana-mana zaman sekalipun.
Aspek perkhabaran tentang perkara ghaib sangat mudah untuk difahami oleh masyarakat umum kerana tidak memerlukan sebarang kemahiran bahasa atau ilmu kesasteraan yang mendalam. Ini kerana kemukjizatan Al-Qur’an dari aspek perkhabaran tentang perkara ghaib mampu untuk ditanggapi dan difahami hanya dengan menggunakan logik akal yang mudah.
Paparan kehebatan dan kemukjizatan Al-Qur’an seterusnya akan menolak segala prasangka dan tuduhan liar terhadap Rasulullah S.A.W. sekaligus menetapkan keyakinan bahawa Al-Qur’an adalah Kalam Allah dan apa jua yang bernama makhluk akan selama-lamanya lemah, bahkan sentiasa berhajat pada petunjuk Al-Qur’an untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T.

Kemukjizatan Al-Qur’an dari aspek perkhabaran perkara ghaib

Kemukjizatan Al-Qur’an jelas terpancar melalui perkhabaran atau pemberitaannya tentang perkara-perkara ghaib. Bentuk kemukjizatan seperti ini adalah di luar kemampuan akal pemikiran manusia untuk menciptanya, namun dapat difahami dengan mudah apabila dikhabarkan dengan jelas oleh Rasulullah S.A.W. melalui wahyu yang diturunkan kepada Baginda. Gambaran tentang perkara ghaib yang dirakamkan di dalam Al-Qur’an meliputi perkara ghaib masa lampau (al-ghayb al-madi), perkara ghaib pada masa kini (al-ghayb al-hadir)dan perkara ghaib pada masa akan datang (al-ghayb al-mustaqbal).


a) Perkara ghaib yang telah berlaku
Merupakan kisah-kisah sejarah lampau dan kisah-kisah pada nabi terdahulu yang diceritakan oleh Al-Qur’an yang lengkap dengan makluman serta penjelasan. Peristiwa tersebut adalah benar dan bertepatan dengan apa yang berlaku sebagaimana tercatat dalam lembaran sejarah manusia.
Selain dari itu, kategori ini juga meliputi kisah umat terdahulu yang ditimpakan dengan azab seksaan kerana telah mengingkari perintah Allah dan menolak dakwah Islam. Contohnya kisah Firaun, Qarun, kaum ‘Ad, kaum Thamud dan kaum Nabi Lut. Pada masa yang sama, Al-Qur’an juga memaparkan kisah orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Contohnya kisah Maryam ibu Nabi Isa, kisah Ashab al-Kahfi dan juga kisah nabi-nabi serta para rasul.
Bagi menjelaskan secara lebih terperinci kemukjizatan Al-Qur’an dari aspek perkara ghaib yang telah berlaku, beberapa contoh kisah yang dirakamkan dalam Al-Qur’an akan dikemukakan seperti berikut ;
1. Kisah Nabi Yusuf
Kisah ini terdapat di dalam surah Yusuf yang bermula dari ayat 4 sehingga ayat 110 yang mana merupakan kisah yang terpanjang yang diceritakan di dalam Al-Qur’an dalam satu surah. Hampir keseluruhan surah ini menceritakan kisah Nabi Yusuf yang telah mengalami pelbagai penderitaan dan menempuh pelbagai cabaran tetapi akhirnya selamat dan sejahtera dengan keberkatan sifat sabar, jujur dan iman yang kental kepada Allah S.W.T.
Al-Qur’an menceritakan kisah Nabi Yusuf bermula dengan keadaan baginda semasa kecil lagi dengan firmanNya dalam surah Yusuf ayat 4 yang maksudnya :
“(Ingatlah peristiwa) tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya : “Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan, aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku”
Dikisahkan lagi bahawa Nabi Yusuf telah dianiaya oleh saudara-saudaranya. Baginda pernah dibuang ke dalam perigi, dijual sebagai hamba dan dibeli oleh seorang pegawai tinggi di Mesir. Apabila meningkat dewasa menjadi seorang lelaki yang sangat tampan, baginda telah terlibat dalam fitnah dengan Zulaikha yang telah jatuh cinta kepadanya sehingga mengakibatkan baginda telah dipenjarakan. Namun kebolehan dan kemahiran menta’bir mimpi yang dimiliki, membolehkan baginda dibebaskan dan mendapat kedudukan yang tinggi sehingga dilantik menjadi Perdana Menteri.
Kemudian diceritakan mengenai pertemuan Nabi Yusuf dengan bapanya iaitu Nabi Yaakub setelah terpisah sekian lama. Kisah ini berakhir dengan doa Nabi Yusuf sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 101 yang maksudnya :
“Wahai Tuhanku. Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu ta’bir mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat, sempurnakanlah ajalku (ketika mati) dalam keadaan Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh”.

2. Kisah Firaun
Kisah Firaun dan perlakuannya yang mengingkari perintah Allah S.W.T. telah diceritakan dalam Al-Qur’an antaranya dalam surah Al-A’raaf ayat 103-141, surah Al-Anfaal ayat 52-54, surah As-Syuaraa’ ayat 11-68 dan surah Ghaafir ayat 24-46.
Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al-Anfaal ayat 54 yang maksudnya :
“(Keadaan mereka) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu Kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka dan Kami tenggelamkan Firaun serta pengikut-pengikutnya (di laut) kerana kesemuanya adalah orang-orang yang zalim”.
Allah S.W.T. telah membalas perbuatan Firaun dengan menenggelamkannya dengan para pengikut di Laut Merah semasa mereka sedang mengejar Nabi Musa.
Kebenaran Al-Qur’an juga terbukti kepada sesiapa yang mencari kebenaran. Sebagai contoh, seorang pakar perubatan dari negara Perancis bernama Profesor Maurice Bucaille telah menerima cahaya hidayah dan memeluk Islam setelah menemui kebenaran Al-Qur’an apabila melakukan uji kaji terhadap mumia Firaun yang dikatakan telah tenggelam di laut namun jasadnya masih kekal hingga sekarang sebagai peringatan dan pengajaran untuk umat akhir zaman.
b) Perkara ghaib yang sedang berlaku
Merupakan perkhabaran dan penjelasan oleh Al-Qur’an tentang kewujudan-kewujudan yang ada pada masa kini yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Skopnya meliputi kewujudan perkara ghaib seperti malaikat, jin, syaitan, syurga, neraka dan lain-lain lagi. Termasuk juga dalam kategori ini ialah pembongkaran Al-Qur’an mengenai pakatan jahat dan konspirasi golongan Musyrikin terhadap Rasulullah S.A.W. dan ajaran Islam itu sendiri.
Secara umumnya, perkhabaran ghaib tentang perkara yang sedang berlaku boleh dipecahkan pada dua bahagian :

1. Alam-alam ghaib yang wujud tetapi tidak dapat dilihat oleh pandangan mata kasar manusia dan mereka tidak dapat berinteraksi dengan alam tersebut melalui pancaindera yang dimiliki.
i) Zat Allah S.W.T. itu sendiri
Kewujudan Allah S.W.T. adalah salah satu dari perkara ghaib kerana iaNya tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar manusia di dunia ini. Menyentuh perkara ini, Al-Qur’an sangat banyak membicarakan mengenai Allah dan zatNya yang meliputi nama-nama Allah atau Asma’ al-Husna, sifat-sifatNya yang sempurna dan perbuatan-perbuatanNya yang mulia. Allah S.W.T. turut mengingatkan manusia sebagai hambaNya agar tidak memikirkan tentang zatNya tetapi menggesa supaya manusia memerhatikan pada sifat-sifat Allah dan juga makhluk ciptaanNya.
ii) Alam malaikat
Para malaikat wujud pada alam realiti yang khusus untuk mereka yang berbeza dengan alam manusia yang bersifat material dan boleh ditanggapi melalui pancaindera. Oleh itu, para malaikat dinisbahkan wujud di alam ghaib pada masa kini atau perkara ghaib yang sedang berlaku. Al-Qur’an menyifatkan para malaikat adalah makhluk yang tidak bersifat fizikal yang dikurniakan dengan kehidupan, percakapan dan akal. Mereka tidak berehat, tidak makan dan tidak juga membiak. Mereka patuh dan tidak pernah ingkar pada apa jua perintah Allah.
iii) Alam jin dan syaitan
Kewujudan jin dan syaitan juga dianggap kewujudan di alam ghaib yang sedang berlaku kerana manusia tidak dapat melihat mereka melainkan orang-orang tertentu sahaja yang diizinkan oleh Allah S.W.T. untuk berbuat demikian. Al-Qur’an telah mengkhabarkan mengenai jin dan syaitan dari aspek unsur-unsur penciptaan mereka, kekufuran syaitan dan permusuhan mereka dengan manusia, senjata-senjata yang digunakan oleh syaitan untuk memerangi manusia dan cara-cara untuk menghadapi syaitan itu sendiri. Dalam surah Al-Jinn pula dibincangkan secara khusus berkaitan sekumpulan jin yang mencuri dengar bacaan Al-Qur’an yang dibacakan oleh Rasulullah S.A.W. dan mereka juga mengintip rahsia langit.
iv) Syurga dan neraka
Syurga dan neraka adalah dua makhluk diciptaan Allah S.W.T. yang setia menanti para penghuninya. Syurga dinyatakan dalam Al-Qur’an sebagai “kediaman damai” yang merupakan ganjaran daripada Allah S.W.T. kepada hamba-hambaNya yang beriman dan bertaqwa. Neraka pula dinyatakan sebagai tempat menakutkan yang tidak mampu digambarkan oleh khayalan manusia.
v) Kematian, alam barzah dan alam kubur
Al-Qur’an juga menerangkan mengenai gejala-gejala yang berlaku apabila tiba saat kematian. Dikhabarkan juga mengenai alam barzah dan alam kubur. Proses kematian digambarkan dalam Al-Quran sebagai proses yang berlaku secara beransur-ansur di seluruh jasad. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia mampu meletakkan kembali jiwa agar bersatu semula dengan jasad apabila telah sampai ajal.

2. Konspirasi atau pakatan jahat pihak Musyrikin dan golongan Munafik terhadap Rasulullah S.A.W., kaum Muslimin dan juga agama Islam itu sendiri.
Al-Qur’an telah membongkar sikap golongan Munafik yang merancang untuk mengganggu dan menyakiti kaum Muslimin. Allah S.W.T. telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah S.A.W. mengkhabarkan segala perancangan yang telah mereka sepakati. Di sinilah letaknya kehebatan Al-Qur’an dan golongan musuh Islam sangat takjub dengan pembongkaran ini. Ia dianggap sebagai perkhabaran tentang perkara ghaib yang sedang berlaku kerana dinisbahkan kepada zaman Rasulullah S.A.W. dan para sahabat.
Al-Qur’an mendedahkan rahsia mereka yang berpura-pura Islam pada zahirnya, namun mereka sebenarnya tetap kafir di dalam hati. Sikap golongan Munafik ini dinyatakan secara jelas dalam surah At-Taubah ayat 64-66 yang maksudnya :
“Orang-orang Munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Qur’an yang menerangkan kepada mereka (dan kepada ramai) akan apa yang ada di dalam hati mereka dari (kekufuran). Katakanlah :”Ejek-ejeklah (seberapa yang kamu suka), sesungguhnya Al-Qur’an akan mendedahkan apa yang kamu takut (terdedah untuk pengetahuan ramai)”. Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejekan-ejekan itu), tentulah mereka akan menjawab “Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main”. Katakanlah : “Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?”. Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman. Jika Kami maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah”.
Dalam surah At-Taubah juga ayat 107-108, Al-Qur’an telah mendedahkan niat sebenar kaum Munafik dalam pembinaan Masjid Dhirar yang hanya berdasarkan kekufuran dan bertujuan untuk memecah belah berpaduan kaum Muslimin. Lalu malaikat Jibril datang membawa berita kepada Rasulullah S.A.W. mengenai masjid tersebut dan tujuan pembinaannya. Dalam perjalanan pulang dari peperangan Tabuk ke Madinah, Baginda S.A.W. telah memerintahkan masjid tersebut dirobohkan.
Al-Qur’an juga telah mendedahkan konspirasi jahat untuk cuba membunuh Rasulullah S.A.W. semasa dalam perjalanan pulang dari peperangan Tabuk. Peristiwa ini dirakamkan dalam surah At-Taubah ayat 74 yang maksudnya :
“Mereka bersumpah dengan nama Allah, bahawa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang buruk terhadapmu), padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur, dan mereka pula menjadi kafir sesudah melahirkan Islam, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya (iaitu membunuhmu). Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela (Islam) melainkan setelah Allah dan RasulNya memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaNya. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan dan jika mereka berpaling (ingkar), Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan mendapat sesiapa pun di muka bumi ini yang akan menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong”.

c) Perkara ghaib pada masa akan datang
Merupakan perkhabaran mengenai perkara-perkara ghaib yang akan berlaku pada masa akan datang dan ianya benar-benar berlaku apabila tiba masanya. Peristiwa-peristiwa yang dikhabarkan ini hanya dapat diketahui oleh Allah S.W.T. sahaja dan tidak mungkin bagi akal manusia untuk menanggapi atau mengetahuinya. Rasulullah S.A.W. sendiri pernah menyatakan bahawa Baginda tidak mengetahui apa-apa pun mengenai perkara-perkara ghaib melainkan setelah dikhabarkan oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Baginda S.A.W.
Al-Qur’an membentangkan perkara atau peristiwa yang bakal terjadi merangkumi masa depan Islam yang dikhabarkan gemilang, jaminan bahawa Nabi S.A.W. tidak akan terbunuh dan akan dipelihara dari tangan-tangan jahat manusia, Al-Qur’an akan selama-lamanya terpelihara dan lemahnya manusia untuk menentang Al-Qur’an, kejayaan kaum Muslimin memasuki Kota Mekah, kemenangan Rom ke atas Parsi dan berakhirnya riwayat musuh-musuh Islam dalam kekufuran.

1. Perkhabaran tentang masa depan Islam, Rasulullah dan Al-Qur’an
Al-Qur’an telah mengkhabarkan kemenangan yang akan dicapai oleh umat Islam walaupun pada masa diturunkan ayat mengenai perkhabaran ini, umat Islam berada pada tahap yang masih lemah kerana Rasulullah S.A.W. sendiri menerima pelbagai tekanan begitu juga dengan kaum Muslimin yang sentiasa disakiti oleh puak Musyrikin.
Al-Quran turut menyatakan kemenangan Rasulullah S.A.W. dalam menghadapi musuh dan membawa dakwah untuk menzahirkan kebenaran agama Islam secara syumul. Kemenangan Islam adalah dengan tersebarnya ajaran suci ini ke seluruh pelusuk dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah S.W.T. dalam surah At-Taubah ayat 32-33 yang maksudnya:
“Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tidak mengkehendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang Kafir tidak suka (akan demikian). Dialah yang mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang Musyrik tidak menyukainya”.
Allah S.W.T. juga menjamin bahawa Al-Qur’an akan terpelihara yang mana tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu menghapuskannya dari muka bumi ini. Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang maksudnya :
“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami akan memeliharanya”.
Begitu juga dengan diri Rasulullah S.A.W. yang telah dijanjikan oleh Allah S.W.T. tidak akan terbunuh dan akan terpelihara dari tangan-tangan jahat manusia yang berniat tidak baik. Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang maksudnya :
“….. dan Allah S.W.T. akan memelihara kamu (dari pembunuhan dan penganiayaan manusia)…..”.

2. Perkhabaran mengenai kemenangan kaum Muslimin dalam peperangan Badar
Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 43-45 yang maksudnya :
“Adakah orang-orang Kafir kamu (wahai kaum Musyrik Mekah) lebih baik (kekuatan, kekayaan dan kehandalannya) daripada kaum-kaum Kafir yang tersebut itu ? Atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti dalam kitab-kitab suci tentang kebebasan kamu (dari azab) ? (Mereka tidak mempunyai sebarang bukti) bahkan mereka akan berkata dengan angkuhnya: “Kami satu kaum yang bersatu, yang sudah tentu dapat membela diri”. Kumpulan mereka yang bersatu sudah tentu dapat dikalahkan, dan mereka pula akan berpaling lari”.
Ketika surah Al-Qamar ini diturunkan, jumlah kaum Muslimin pada saat itu masih terlalu sedikit serta masih belum memiliki kekuatan yang padu sehingga Saidina Umar Al-Khattab sendiri merasa hairan lalu berkata : “Pasukan manakah yang diberitakan Al-Qur’an dapat kita kalahkan, sedang kita melindungi diri sendiri sahaja tidak mampu”.
Pemberitahuan kemenangan ini disokong pula oleh satu ayat lain iaitu ayat 9 dari surah Al-Anfal yang maksudnya :
“Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankanNya bagimu : “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”.
Demikianlah Al-Qur’an mengkhabarkan mereka bahawa kaum Muslimin akan menang dan pasukan dari Mekah yang keluar menyerbu kaum Muslimin akan kalah dan melarikan diri. Siapakah yang dapat menceritakan hal yang sedemikian itu kalau bukan Allah S.W.T. yang Maha Berkuasa ? Ternyata apa yang telah dikhabarkan benar-benar berlaku tepat sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur’an.

3. Perkhabaran mengenai kemenangan Rom ke atas Parsi
Berita kemenangan tersebut telah dinyatakan dalam surah Rum ayat 1-6 yang maksudnya :
“Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan akan menang, dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allahlah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang) dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Dengan kemenangan yang diberi oleh Allah, ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan Dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Demikianlah dijanjikan Allah, Allah tidak pernah mengubah janjiNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya)”.
Dalam satu peperangan, tentera Rom telah dikalahkan oleh tentera Parsi. Peristiwa ini telah menyebabkan kaum Musyrikin Mekah bergembira kerana menganggap kemenangan tersebut adalah kemenangan mereka juga. Sebaliknya kaum Muslimin berdukacita kerana merasakan bahawa keimanan telah dikalahkan. Ini kerana orang-orang Rom adalah ahli kitab manakala orang-orang Parsi adalah orang Majusi penyembah api.
Kemudian turun ayat tersebut yang menerangkan bahawa meskipun orang-orang Rom telah tewas tetapi mereka akan menang dalam beberapa tahun lagi. Maka kaum Muslimin kembali gembira apabila mendengar perkhabaran ini dan kira-kira sembilan tahun kemudian, Rom telah berjaya mengalahkan Parsi. Maka terbuktilah kebenaran perkhabaran yang diceritakan oleh Al-Qur’an.

4. Perkhabaran tentang musuh Allah
Ayat-ayat Al-Qur’an banyak menjelaskan tentang azab yang ditimpakan kepada para pembesar Quraisy yang memusuhi Allah dan RasulNya. Sedangkan telah berkali-kali Rasulullah S.A.W. menyeru mereka agar menerima Islam sebagai pegangan hidup. Namun mereka bukan hanya menolak seruan dakwah tersebut, malahan menentang Rasulullah S.A.W.
Berikut dibawakan beberapa perkhabaran mengenai pemuka Quraisy yang menerima azab Allah S.W.T. dan mati dalam keadaan kufur kerana keangkuhan mereka sendiri.
i) Kebinasaan Abu Lahab
Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al-Masad ayat 1-5 yang maksudnya :
“Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api. Dilehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal”.
ii) Kebinasaan Abu Jahal
Allah S.W.T. berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 43-49 yang maksudnya :
“(Ingatlah) sesungguhnya pokok Zaqqum, (buahnya) menjadi makanan bagi orang yang berdosa (dalam neraka). (Makanan ini pula panas) seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. (Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka) : “Renggutlah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian curahkanlah di atas kepalanya azab seksa dari air panas yang menggelegak”. (Serta dikatakan kepadanya secara mengejek) “Rasalah azab seksa, sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat dalam kalangan masyarakatmu”.
iii) Kebinasaan Al-Akhnas bin Syuraikh
Kisahnya dinyatakan dalam firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Humazah ayat 1 – 4 yang maksudnya :
“Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini). Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam al-Hutamah”.
Demikianlah kemukjizatan Al-Qur’an dalam membawa perkhabaran tentang perkara yang akan datang terutamanya penjelasan Al-Qur’an tentang nasib yang akan menimpa musuh-musuh Islam.

Kepentingan menghayati Al-Qur’an sebagai mukjizat

Jelaslah kepada kita bahawa dalam ketiga-tiga aspek kemukjizatan Al-Qur’an yang membawa perkhabaran tentang perkara ghaib, manusia tidak mampu untuk mengetahui perkara yang telah berlaku pada masa lepas, pada masa kini apatah lagi perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Manusia sebagai makhluk sangat lemah untuk mengetahui perkara-perkara ghaib berbanding dengan pengetahuan Allah S.W.T. sebagai Pencipta yang mempunyai sifat Maha Mengetahui.
Kesemua ini menjadi suatu dalil yang jelas bahawa Al-Qur’an adalah mukjizat yang di dalamnya terkandung dustur Ilahi iaitu perlembagaan dan panduan hidup manusia yang melangkaui batas pemikiran manusia dan tidak dapat disangkal selama-lamanya oleh mana-mana individu sekalipun. Justeru, kemukjizatan Al-Qur’an bukan hanya membenarkan kenabian Rasulullah S.A.W., bahkan ianya sekaligus menetapkan suatu kenyataan bahawa Al-Qur’an datangnya dari Allah. Maka Allahlah Tuhan Yang Maha Berkuasa yang selayaknya disembah oleh semua makhluk.
Suatu hakikat yang sering dilupakan dalam kerancakan manusia mencipta dan menemui sesuatu yang baru pada alaf ini ialah mereka sebenarnya kosong dari segala pengetahuan melainkan dengan meneliti dan dan membongkar khazanah kitab suci Al-Qur’an. Kehebatan tokoh-tokoh silam umpamanya adalah kerana mereka mengkaji dan menguasai ilmu yang terkandung di dalam Al-Qur’an, selain dari sifat rendah hati apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan di dalam Al-Qur’an.
Kefahaman yang mendalam mengenai kemukjizatan Al-Qur’an sangat releven pada masa sekarang bagi memudahkan kita menghayati dan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.
Kepatuhan dan ketaatan yang berlandaskan pada kefahaman yang tepat dan penghayatan yang mendalam akan melahirkan individu-individu yang mampu membentuk masyarakat contoh atau ummah terbaik sebagaimana yang disarankan oleh agama Islam.

Saturday, November 17, 2012

SPECIAL BUAT KAUM HAWA :) PENTING!!!!!
Ada seorang lelaki ni, dia duduk dalam bas sebelah seorang perempuan bertudung. Perempuan ini sangat cantik. Dia pakai baju lengan panjang dan bertudung, tapi sayang baju dia ketat.Walaupun bertudung tapi sayang tudung dia tak tutup dada.
Oleh sebab baju dia tu ketat, maka tersembul la dua bentuk yang menonjol di dada perempuan itu.
Si lelaki ini, masa mula-mula dia duduk di sebelah perempuan tu dia masih dapat ‘control’ lagi. Tapi bila dia ternampak dada perempuan yang montok itu secara tidak sengaja, bayangan dada perempuan itu terus melekat di dalam kepala.
Lelaki tu berusaha menundukkan kepalanya supaya dia tidak ternampak lagi dada perempuan itu, tapi sayang bayangan itu telah menjelma di dalam kepala.
Lelaki tu tutup matanya, tapi syaitan masih lagi buat dajal dalam fikirannya. Syaitan cakap dekat lelaki tu. “Kau bayangkan kalau dada perempuan yang kau nampak dalam fikiran kau ni dah besar, macam mana pulak kalau kau tengok ‘real’ kan?”
Puas lelaki itu melawan godaan syaitan. Tapi nafsu datang membantu syaitan tu. Akhirnya lelaki tu tumpas. Lelaki tu buka mata dia, dan dia toleh ke arah perempuan tu sekejap. Perempuan tu tak sedar dia diperhatikan, lalu lelaki tu pun tengok la ke arah dada perempuan yang montok itu puas-puas.
Tiba-tiba, perempuan tu pusing ke arah lelaki itu dan ternampak yang renungannya lain macam je. Bila dia nampak arah pandangan lelaki tu, perempuan tersebut terus marah.
“Bodoh! Lelaki gatal! Mata keranjang!” Perempuan itu menyumpah-nyumpah lelaki tersebut. Kesian, lelaki itu dipersalahkan. Perempuan sering marah bila ada lelaki memandang mereka dengan muka yang bernafsu seperti seorang perogol yang tengah menunggu mangsanya.
Kononnya lelaki semuanya bernafsu buaya. Tapi perempuan tak pernah fikir ke apa sebabnya lelaki jadi macam tu?
Pernah tak lelaki jadi begitu bernafsu apabila melihat seorang perempuan yang memakai tudung yang besar dan menutup dada mereka? Pernah tak lelaki bernafsu melihat perempuan yang baju mereka agak longgar seperti jubah? Okey, yang itu jawab sendiri. Now, aku nak korang bayangkan situasi ni pulak.
Ada seorang lelaki, di sebelah dia ada seorang perempuan yang bertudung agak besar dan seorang lagi perempuan bertudung tetapi masih nampak dadanya. Kedua-dua perempuan tersebut sangat cantik. Adalah menjadi fitrah seorang lelaki memuji perempuan yang cantik wajahnya.
Tetapi apabila lelaki itu terlihat bentuk buah dada milik perempuan yang bertudung tapi masih nampak dada tu, nafsunya naik dengan mendadak. You see the difference? This is reality. Ramai aku tengok perempuan zaman sekarang pakai tudung macam tu.
Bukan aku nak kondem perempuan-perempuan tu semua. Tapi aku nak minta satu je. Please, for the sake of other men out there. Pakai la tudung yang besar sikit. At least, tutup dada pun kira okey la. Aku bercakap berdasarkan pengalaman aku sendiri.
Aku sendiri kalau dah ternampak buah dada perempuan yang montok, terus terang aku cakap aku memang akan terbayang gila-gila punya.
Aku tau, lelaki patut menundukkan pandangan mereka dan mengelak daripada melihat benda-benda yang tak elok seperti yang telah termaktub dalam surah An-Nuur ayat 30 ni:
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka MENAHAN PANDANGANNYA, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”
etapi, tanggungjawab itu bukan ke atas lelaki saja. Perempuan jugak mempunyai tanggungjawab mereka seperti yang tertulis dalam surah An-Nuur ayat 31 ni:
Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
Dan hendaklah mereka MENUTUPKAN KAIN TUDUNG KE DADANYA, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka..
Atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”
You see that? Maafkan aku sekiranya bahasa yang aku gunakan di sini agak kasar sedikit. Mungkin ada perempuan yang terguris hati bila aku tulis pasal benda ni. Tapi aku buat ni untuk kebaikan bersama jugak.
Jangan salahkan lelaki saja bila mereka melihat perempuan ini seperti satu simbol seks. Memang lelaki nampak bersalah, tapi kalau puncanya jugak disebabkan oleh perempuan, maka kedua-dua pihak adalah bersalah.
Aku harap, selepas ini perempuan-perempuan yang di luar sana especially yang pakai tudung kecik dan masih menampakkan dada tu, silalah berubah. Apa salahnya memakai tudung yang besar kan? Kalau korang rasa sukar untuk berubah, cuba tanya soalan ni dekat diri sendiri.
Adakah korang sanggup bila lelaki selalu melihat buah dada korang dan menganggap korang sebagai simbol seks atau pun korang lebih memilih untuk memakai tudung yang besar dan lelaki melihat korang dengan penuh kehormatan.
P/s: Renung-renungkanlah wahai wanita yang amatku sayang. Jangan jadikan fesyen zaman sekarang sehingga menyebabkan maruah anda sendiri yang tergadai.. :) .
sekadar perkongsian di FB

Musuh Allah tetap mengganas!


21 Ogos adalah hari Quds Sedunia. Masjid al-Aqsa dan bumi Palestin tetap di dalam hati. Masjid kedua selepas Masjid al-Haram di Mekah, qiblat yang pertama dan tanah haram ketiga yang suci.
Kedatangannya tahun ini 1433H/2012M beriringan dengan Eid al-Fitr selepas Ramadhan. Ramadhan ialah bulan jihad. Bumi Quds juga akan menjadi bumi jihad sepanjang sejarah. Semenjak dahulu sehingga ke akhir zaman, ia menyaksikan pelbagai pertarungan.  Pertarungan sengit antara Dajjal dan Nabi Isa juga akan berlaku di perkampungan Bait al-Lud di Bait al-Maqdis. Kawasan sekitarnya iaitu Syria sedang sengit bergolak. Nabi Isa akan turun di timur Damsyik menurut hadis akhir zaman.
Quds sebenarnya sedang di’Yahudi’kan. Pelbagai aktiviti yang mengancam al-Masjid al-Aqsa sedang dilakukan. Sheikh Dr Muhammad Mahmud Siyam yang berkunjung ke Terengganu 29 Ogos 2010  menceritakan tentang isu ini.  mengyahudikan Quds (370)
Sheikh Khalil Ismail Hayya, ketua WHIP HAMAS juga pernah mengingatkan umat Islam dengan ucapan di bawah mengenai Palestin:
Pesanan untuk umat Islam di Malaysia
.
.
Alhamdulillah, Allah memilih kami yang berada di Palestin supaya berjihad. Kami dipilih bagi menjadi barisan hadapan kepada umat Islam. Kami dipilih oleh Allah bagi mengorbankan jiwa, nyawa, harta, anak-anak kami supaya menentang musuh Allah dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kami juga dipilih oleh Allah bagi mewakili umat Islam di seluruh dunia supaya menjadi benteng pertahanan kepada Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan juga masjid suci ketiga. Kami juga dipilih oleh Allah supaya menjadikan mati syahid sebagai impian utama kehidupan berbanding kehidupan dunia.
.
.
Selama lebih 60 tahun kami hidup di medan pertempuran. Selama tempoh itu juga kami dijajah, dizalimi, diseksa, dibunuh dan juga diperangi. Mengapa? Hanya kerana kami mengucapkan la ilaha ilallah dan kerana kami mempertahankan bumi serta masjid kami.
.
Pelbagai bentuk kesengsaraan sudah dilalui oleh rakyat Palestin. Pengusiran dari rumah, kampung halaman dan juga tanah air. Dibunuh, diseksa, ditembak, dibom, dibantai, disembelih dan pelbagai perbuatan tidak bertamadum yang dapat disenaraikan, sudah kami lalui. Generasi berganti generasi, umat Islam di Palestin tetap sabar dan komited supaya terus kekal dan mempertahankan tanah air mereka. Ia adalah jihad, kemulian dan bukti yang kami ingin bawa sebagai mahar ke syurga nanti. Semoga Allah menerima pengorbanan kami.
.
Semasa detik-detik awal penjajahan, kami, saudara anda daripada gerakan Islam menjadi barisan utama perjuangan. Selepas beberapa waktu, gerakan Islam dibantai oleh penjajah. Walau bagaimanapun, pembantaian itu tidak cukup bagi melemahkan kami. Sehingga zaman Jamal Abdul Naser, seperti mana saudara-saudara kita di Mesir dibantai, kami juga turut menerima kesannya. Semenjak tarikh itu, gerakan Islam terpaksa kembali ke bawah tanah. Kami menumpukan usaha membina semula struktur perjuangan. Usaha PENDIDIKAN, DAKWAH, TARBIAH, dan KEBAJIKAN menjadi agenda utama kami. Kami laluinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan.
.
Sehingga pada pertengahan 80-an apabila arus sekular mula jemu dengan perjuangan. Semasa arus sekular yang asalnya memandu perjuangan rakyat Palestin mula lesu, kami mula memunculkan diri sebagai peneraju perjuangan rakyat Palestin. Perjuangan kami berbeza dengan perjuangan sebelum ini. Perjuangan kami berteraskan Islam dan kami membawa mesej ummah. Perjuangan kami bukan hanya sekadar memerdekakan sekeping tanah, tetapi bagi memandu kebangkitan semua umat Islam dan meninggikan syiar Islam di muka bumi ini.
.
Semenjak hari pertama penubuhannya, HAMAS menjadikan jihad sebagai jalan utama bagi memerdekakan bumi Palestin. HAMAS juga menjadikan Islam sebagai landasan perjuangannya. HAMAS juga memberikan nyawa ahli-ahli mereka bagi tujuan itu dan berjanji pada rakyat Palestin dan juga kepada umat Islam supaya terus komited dengan perjuangan kami. HAMAS juga berjanji hendak memerdekakan Masjid Al-Aqsa walaupun terpaksa berjuang dengan kuku dan gigi sahaja. Itulah janji kami.
.
Setelah hampir 20 tahun berjuang, Allah memberikan hasilnya kepada perjuangan HAMAS. Kami diberi kepercayaan oleh rakyat bagi memerintah mereka. Kemenangan ini walaupun indah, namun ia adalah ujian yang getir bagi kami. Kemenangan itu adalah era baru perjuangan HAMAS. Kami terpaksa menambahka  satu lagi ruang dalam perjuangan kami iaitu POLITIK PEMERINTAHAN. Semakin bertambah beban, semakin tinggi pengorbanan kami.
.
Buat umat Islam di Malaysia, kalian adalah saudara kami yang paling hampir di Malaysia. Hati-hati kita sudah diikat dengan FIKRAH dan AKIDAH yang sama. Kita dihimpunkan dalam ikatan kerohanian yang jitu. Kita ditakdirkan bersama dalam perjuangan dengan MANHAJ atau TUJUAN yang sama. Kami adalah wakil saudara di Palestin. Kemenangan kami adalah kemenangan saudara. Pemerintahan kami adalah pemerintahan saudara. Kerajaan HAMAS ialah kerajaan umat Islam di seluruh dunia. Tidakkah saudara sedar akan perkara ini? Jika saudara tidak sedarkan perkara ini, siapa lagi yang akan menyedarkannya?
.
Umat Islam di Malaysia sekalian! Menjadi pemerintah tidak mudah. Apatah lagi memerintah dalam fasa penjajahan dan peperangan. Ditambah pula apabila pemerintah hanya memerintah sebuah negara yang tidak berdaulat dan dinafikan kedaulatannya serta memerintah sebuah negara yang menjadi sasaran keganasan penjajah Zionis yang didokongi oleh kuasa besar dunia yang zalim. Manakala pemerintahan itu sebenarnya mewarisi pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan beban hutang sebanyak USD3 billion di dalam akaun kerajaan. Inilah realiti kerajaan yang kami terajui. Inilah juga realiti kerajaan yang diterajui oleh HAMAS di Palestin. Inilah realiti kerajaan yang mewakili saudara semua di seluruh dunia.
.
Sehingga kini, para pegawai kerajaan termasuk para menteri, tidak menerima gaji semenjak 3 bulan yang lalu. Tahap penganguran mencapai 31% di Gaza dan Tebing Barat. Bekalan makanan dan petrol semakin berkurangan. Baru-baru ini, tiga orang bayi meninggal di hospital berdekatan Gaza kerana tiada ubat-ubatan yang mencukupi. Pelajar-pelajar tidak dapat menduduki peperiksaan kerana kehabisan kertas di sekolah-sekolah di Gaza dan Tebing Barat. Malah persidangan Parlimen kami di Gaza hampir-hampir dibatalakan kerana kekurangan kertas.
.
Mengapa semua ini berlaku? Ia kerana keberkesanan tekanan yang dikenakan ke atas rakyat Palestin oleh Rejim Zionis, AS dan EU. Tekanan yang dikenakan hanya kerana rakyat Palestin memilih calon yang rakyat inginkan dalam pilihan raya yang lalu. Tekanan dikenakan kerana kami enggan mematuhi ugutan mereka supaya mengiktiraf penjajahan Zionis. Tekanan juga dikenakan kerana kami ingin mempertahankan diri kami daripada dibunuh oleh pihak penjajah. Sampai bilakah tekanan ini akan berakhir?
.
Wang hasil kutipan cukai kami yang berjumlah USD55 juta sebulan tidak pernah dipulangkan kepada rakyat Palestin. Rejim Zionis mengambilnya dan mereka tidak pernah dipaksa supaya memulangkannya kepada kami. Mengapa tiada kuasa yang dapat memaksa rejim Zionis supaya memulangkannya. Mereka juga menutup laluan udara, darat dan  laut Palestin. Ekonomi kami berada di tangan rejim Zionis kerana perjanjian yang disepertujui oleh kerajaan sebelum ini.
.
Walau bagaimanapun, kami tidak mengharapkan itu semua. Kami yakin, saudara seIslam kami masih dapat membantu kami. Kami yakin saudara seAkidah kami dapat menampung keperluan rakyat Palestin dan mencukupinya. Kami juga yakin saudara seAkidah kami di seluruh dunia dapat membuatkan kami terus hidup dan tidak bergantung pada bantuan daripada negara-negara bukan Islam, apatah lagi daripada regin Zionis. Persoalannya, di manakah saudara-saudara kami? Di manakah mereka di saat kami memerlukan mereka?
.
.
Wahai umat Islam di Malaysia! Kami mengharapkan anda mengepalai kempen menyelamatkan kerajaan HAMAS di bumi Malaysia ini. Kami hanya mempunya dua pilihan. PERTAMANYA, tunduk kepada tekanan AS dan EU lantas mengiktiraf Israel bagi menghilangkan kesengsaraan rakyat. Pilihan yang KEDUA adalah teruskan berjuang dan tidak sekali-kali tunduk pada tekanan. Kami memilih pilihan yang kedua. Kami akan terus berjuang hingga ke titisan darah terakhir. Kami tidak akan sekali-kali mengiktiraf penjajah dan tunduk pada tekanan. Malangnya rakyat Palestin hanya mampu bertahan selama enam bulan,. Setiap hari rakyat mengadakan perarakan menyokong kerajaan dan menggesa kerajaan HAMAS tidak tunduk pada tekanan. Kami yakin, rakyat akan terus menyokong, tetapi sampai bila? Perut mereka akan kosong. Kami tidak akan membiarkan rakyat kami kelaparan dan sakit tanpa rawatan. Kami perlukan bantuan saudara bagi melakukannya. Sanggupkan saudara melihat kerajaan HAMAS di Palestin membiarkan rakyatnya kelaparan?
.
Umat Islam di Malaysia sekalian! Kami akan terus berjuang. Kami akan terus tetap dalam perjuangan sehingga setiap daripada kami akan gugur syahid. Kami akan terus memastikan prinsip Islam terus dijulang. Namun, kami memerlukan sokongan dan bantuan kalian.
.
Jika kami gugur syahid manakala saudara sekalian terus diam membisu dan hanya menyaksikan sahaja, nantikan hari pembalasan. Kami akan tuntut daripada Allah atas kelembapan saudara semua. Kami tidak akan redha pada kelesuan dan kebisuan kalian. Kami tidak akan memaafkannya.
.
Umat Islam di Malaysia, kami mengharapkan saudara bersikap proaktif. Kami hanya mengharapkan saudara dapat  menyumbang USD1 (bersamaan RM3.60) setahun bagi menanggung kesengsaraan rakyat Palestin. Kami juga mengharapakn saudara melobi kerajaan saudara yang menjadi Pengerusi OIC supaya melakukan sesuatu.
.
Kami juga berharap saudara melakukan kempen kesedaran dan libatkan masyarakat Malaysia, termasuk pertubuhan-pertubuhan bukan Islam supaya turut membantu rakyat Palestin. Kami juga ingin melihat saudara menjadi juara di peringkat antarabangsa dalam kempen kesedaran ini. Banjiri media saudara dengan isu Palestin dan Al-Aqsa. Halakan mereka ke arah menyokong perjuangan rakyat Palestin. Kepalailah usaha serantau bagi tujuan itu, saudaralah harapan kami.
.
Akhir sekali, kami mengharapkan saudara tidak melupakan kami dalam doa-doa saudara sekalain. Berdoalah supaya kami tetap dalam perjuangan kami dan dikurniakan mati syahid. Berdoalah juga supaya kita dapat bersama-sama bersolat di dalam Masjid Al-Aqsa suatu hari nanti. Pada masa itu, bendera Islam akan berkibar dan syariat Allah akan berdaulat sekali lagi di atas muka bumi ini.
.
Allahu Akbar!
.
Saudaramu,
Khalil Ismail al-Hayya
Ketua WHIP HAMAS di Majlis Legislatif Palestin
14 Mei 2006
.
Tambahan: Mengapa 21 Ogos?
Pada 21 Ogos 1969, seorang lelaki berbangsa Australia bernama Dennis Michael Rohan telah membakar Masjid Al-Aqsa. Api menyala besar dan membakar tembok serta mimbarnya yang besar (mimbar Solahuddin).
Api marak dengan dahsyat sekali seolah-olah seluruh Masjid Al-Aqsa akan musnah ketika itu. Sehinggakan pihak bomba juga tidak hadir menghulur bantuan.
Namun, Allah SWT telah menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan melindunginya. Akhirnya api dapat dipadamkan.
Orang Yahudi membuat pengadilan pura-pura terhadap Rohan. Lucunya, Rohan mendakwa bahawa dia diutus oleh Allah untuk melakukan pembakaran itu, bersesuaian dengan berita dari Kitab Zakaria.
Yahudi kemudian membebaskannya dengan mengatakan Rohan ‘gila’, dengan kata lain, tidak waras. Dengan itu, Rohan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian tersebut.
Justru, ketibaan 21 Ogos ini terus mengingatkan umat Islam tentang kejahatan Yahudi dan konspirasi berterusan mereka terhadap umat Islam. Semarakkan isu ini untuk sentiasa mengangkat kesedaran umat tentang bumi yang sentiasa panas ini dan memanaskan jiwa jihad di kalangan umat Islam.
dipetik dari blog ustaz nik nasri

Tuesday, November 13, 2012

sepintas tentang perjuangan

assalamualaikum w.b.t semua.. semoga sentiasa di bwah lindungan Allah hendaknya.. selawat dan salam kepada junjungan besar kita nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk menikmati hidup di atas muka bumi yang cukup indah ini. jadi ucapkanlah rasa syukur alhamdulillah terima kasih Ya Allah atas segala nikmat yang Kau telah berikan padaku termasuklah nikmat iman, islam, akal dan sebagainya.. Ramai yang mendapat nikmat tetapi sedikit sahaja yang bersyukur.. Pantaskah dan siapakah kita untuk bersikap angkuh kepada pencipta yang menciptakan kita.. Patutkah kita bersikap kurang ajar kepada pencipta yang telah mencipta kita dengan sebaik baik kejadian..  Sedarkah kita??

Firman Allah yang bermaksud :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.....

Surah al-Baqarah [2: 30]

“Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sabaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu(daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya” Surah Nuh [71: 17 –18]

“Dari bumi(tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain” Suran Thaha [20: 55]

Justeru sedarkah kita tentang keberadaan kita di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah iaitu memakmurkan bumi Allah, menyebarkan agama Allah, menyebarkan dakwah perjuangan Rasulullah hingga ke segenap pelusuk dunia. Hidup ini bukan sekadar saje2, kita punya matlamat kenapa kita dijadikan oleh Allah, kenapa kita hidup. Pilihan itu ada di tangan kita, hanya kita yang mencorakkan masa depan kita sama ada memilih yang baik atau tidak. Tanggungjawab berdakwah itu terletak di bahu setiap daripada kita. Pentingnya kita sedar dan tahu kepentingan berdakwah ini adalh yang utama sekali adalah untuk menegakkan daulah Islamiyah di negara kita dan seterusnya di dunia ini.. InsyaAllah janji Allah itu pasti. Islam pasti kan tertegak cuma belum tiba masanya lagi. 

Firman Allah : al-Jin  22, 23 
(Wahai Muhammad) Katakanlah : Sesungguhnya aku tiada seorang pun yang dapat melindungiku daripada azab Allah , dan aku tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripada Allah . ((Aku tidak berkuasa ) kecuali menyampaikan perutusan-perutusan daripada–Nya.Ayuh semua bangkitlah.. bangunlah dari mimpi yang panjang.. Perjalanan kita masih jauh. Untuk mencapai kehidupan yang kekal bahagia di akhirat sana, kita perlu bermula untuk melakukan sebanyak yang boleh amal dari sekarang kerana dunia ini adalh jambatan untuk ke akhirat kelak. Jangan kerana nikmat yang begitu kecil di dunia kita menjadi leka dan alpa dengan tujuan sebanar kita hidup di dunia ini adalah menjadi mata2 rantai dakwah perjuangan Rasulullah s.a.w. kerana Allah telah menjanjikan nikmat ganjaran yang lebih besar kepada hamba - hambaNya yang berjuang bersungguh di jalanNya demi niat semata - mata untuk mencari keredhaanNya untuk memasuki syurgaNya yang indah yang tidak tergambar nikmatNya.. Perjuangan itu bukanlah sesuatu yang mudah, andai perjunagan itu mudah pasti ramai yang menyertainya.. tapi ingatlah bahawa perjuangan itu pahit kerana ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada kita kelak adalah manis. semoaga dapat memberi sedikit sebanyak input kepada sahabat2.. InsyaAllah.. Wallahua'alam :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...